Phá cây rừng ngập mặn ở Quảng Trị

Diện tích đất khoảng 100m2 thuộc quản lý của nhà nước bị thay đổi hiện trạng tại thôn An Giạ. Ảnh: Hưng Thơ.
Diện tích đất khoảng 100m2 thuộc quản lý của nhà nước bị thay đổi hiện trạng tại thôn An Giạ. Ảnh: Hưng Thơ.
Diện tích đất khoảng 100m2 thuộc quản lý của nhà nước bị thay đổi hiện trạng tại thôn An Giạ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top