Pate Minh Chay có độc tố: Cấp phép rồi... "quên" hậu kiểm

Lên top