Ôtô phụ huynh đỗ tràn trên đường: Chính quyền quận 2 phản hồi

Hàng trăm ôtô phụ huynh đỗ tràn trên đường trước trường quốc tế để đón con. Ảnh: Huân Cao
Hàng trăm ôtô phụ huynh đỗ tràn trên đường trước trường quốc tế để đón con. Ảnh: Huân Cao
Hàng trăm ôtô phụ huynh đỗ tràn trên đường trước trường quốc tế để đón con. Ảnh: Huân Cao
Lên top