Ông Trần Văn Tài lấp kênh công cộng để dễ chở vật tư xây nhà mình

Hiện trạng con kênh cấp 2 đã bị ông Tài sử dụng xe cuốc lấp kênh để xe chở vật tư vào xây nhà cho mình. Ảnh: Nhật Hồ
Hiện trạng con kênh cấp 2 đã bị ông Tài sử dụng xe cuốc lấp kênh để xe chở vật tư vào xây nhà cho mình. Ảnh: Nhật Hồ
Hiện trạng con kênh cấp 2 đã bị ông Tài sử dụng xe cuốc lấp kênh để xe chở vật tư vào xây nhà cho mình. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top