Ông Đoàn Ngọc Hải từ chức ai sẽ thay thế trong chiến dịch dẹp vỉa hè?

Ông Đoàn Ngọc Hải vừa nộp đơn xin từ chức. (Ảnh: Tiền Phong)
Ông Đoàn Ngọc Hải vừa nộp đơn xin từ chức. (Ảnh: Tiền Phong)
Ông Đoàn Ngọc Hải vừa nộp đơn xin từ chức. (Ảnh: Tiền Phong)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM