Ông Đoàn Ngọc Hải tặng lại Huân chương Lao động: Không vi phạm điều cấm

Ông Đoàn Ngọc Hải đem Huân chương Lao động hạng Ba tặng cho người khác. Ảnh: Facebook cá nhân
Ông Đoàn Ngọc Hải đem Huân chương Lao động hạng Ba tặng cho người khác. Ảnh: Facebook cá nhân
Ông Đoàn Ngọc Hải đem Huân chương Lao động hạng Ba tặng cho người khác. Ảnh: Facebook cá nhân
Lên top