Ông Đoàn Ngọc Hải giành lại bãi xe “3 tỉ” biến thành công viên như thế nào?

Để biến được bãi xe trên khu đất vàng này thành công viên phục vụ cho công cộng là cả một hành trình. Ảnh: Huân Cao
Để biến được bãi xe trên khu đất vàng này thành công viên phục vụ cho công cộng là cả một hành trình. Ảnh: Huân Cao
Để biến được bãi xe trên khu đất vàng này thành công viên phục vụ cho công cộng là cả một hành trình. Ảnh: Huân Cao
Lên top