Ông Đoàn Ngọc Hải: "Chỉ mong đói nghèo hãy tránh xa các cháu bé"

Ông Đoàn Ngọc Hải với trẻ em miền núi khó khăn. Ảnh: Văn Nhân
Ông Đoàn Ngọc Hải với trẻ em miền núi khó khăn. Ảnh: Văn Nhân
Ông Đoàn Ngọc Hải với trẻ em miền núi khó khăn. Ảnh: Văn Nhân
Lên top