"Ông chủ" khuyết tật và hành trình tạo việc làm cho người đồng cảnh ngộ

Ông Phạm Việt Hoài mở xưởng thú nhồi bông tạo việc làm cho những người đồng cảnh ngộ. Ảnh: Kim Anh
Ông Phạm Việt Hoài mở xưởng thú nhồi bông tạo việc làm cho những người đồng cảnh ngộ. Ảnh: Kim Anh
Ông Phạm Việt Hoài mở xưởng thú nhồi bông tạo việc làm cho những người đồng cảnh ngộ. Ảnh: Kim Anh
Lên top