Ô nhiễm môi trường trong khai thác vận chuyển khoáng sản

Hệ lụy từ khai thác mỏ, nhiều tuyến đường dân sinh bị ngập chìm trong bụi
Hệ lụy từ khai thác mỏ, nhiều tuyến đường dân sinh bị ngập chìm trong bụi