Ở Lagi, “gạo không phải thiết yếu, khó khăn thì gọi lãnh đạo xã mà kêu”

Lên top