Ồ ạt xẻ núi bạt đồi: Xin phép một đằng, thực hiện một nẻo!

Lên top