Nuôi tôm ở vùng Đồng Tháp Mười: Càng cấm càng nuôi

Nuôi tôm thẻ ở vùng Đồng Tháp Mười hiện đang bị cấm. Ảnh: K.Q
Nuôi tôm thẻ ở vùng Đồng Tháp Mười hiện đang bị cấm. Ảnh: K.Q
Nuôi tôm thẻ ở vùng Đồng Tháp Mười hiện đang bị cấm. Ảnh: K.Q
Lên top