Nuôi tôm ở bãi sông Rào Cái, cản trở tiêu thoát lũ

Nuôi tôm ở bãi sông Rào Cái tại xã Tượng Sơn vừa ảnh hưởng tiêu thoát lũ, vừa vi phạm hành lang đê Hữu Phủ. Ảnh: Trần Tuấn
Nuôi tôm ở bãi sông Rào Cái tại xã Tượng Sơn vừa ảnh hưởng tiêu thoát lũ, vừa vi phạm hành lang đê Hữu Phủ. Ảnh: Trần Tuấn
Nuôi tôm ở bãi sông Rào Cái tại xã Tượng Sơn vừa ảnh hưởng tiêu thoát lũ, vừa vi phạm hành lang đê Hữu Phủ. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top