Nuôi lợn trái phép gây ô nhiễm, doanh nghiệp phải “ngồi lại” với dân

Hình ảnh người dân tập trung phản đối Công ty Khánh Giang nuôi lợn trái phép ở trang trại nuôi bò cao sản Bắc Hà, xã An Dũng, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: TP.
Hình ảnh người dân tập trung phản đối Công ty Khánh Giang nuôi lợn trái phép ở trang trại nuôi bò cao sản Bắc Hà, xã An Dũng, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: TP.
Hình ảnh người dân tập trung phản đối Công ty Khánh Giang nuôi lợn trái phép ở trang trại nuôi bò cao sản Bắc Hà, xã An Dũng, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: TP.
Lên top