Nước sinh hoạt của hơn 12.000 hộ dân bị đe dọa do dầu thải

Nhà máy nước sạch Thành Nam nhiều lần phải dừng bơm nước do dầu thải trên sông Đáy. Ảnh: NT
Nhà máy nước sạch Thành Nam nhiều lần phải dừng bơm nước do dầu thải trên sông Đáy. Ảnh: NT
Nhà máy nước sạch Thành Nam nhiều lần phải dừng bơm nước do dầu thải trên sông Đáy. Ảnh: NT
Lên top