Nước sạch có màu lạ, dân hoang mang, vẫn chưa có câu trả lời

Nước máy có màu lạ người dân không dám sử dụng (ảnh Nhật Hồ)
Nước máy có màu lạ người dân không dám sử dụng (ảnh Nhật Hồ)
Nước máy có màu lạ người dân không dám sử dụng (ảnh Nhật Hồ)
Lên top