Nước kênh "7 sắc cầu vồng" làm khổ dân Dương Nội

Ô nhiễm trên địa bàn phường Dương Nội chủ yếu là do hoạt động của các cơ sở sản xuất len, dệt, nhuộm vải (ảnh chụp ngày 29.7). Ảnh: Q.T.
Ô nhiễm trên địa bàn phường Dương Nội chủ yếu là do hoạt động của các cơ sở sản xuất len, dệt, nhuộm vải (ảnh chụp ngày 29.7). Ảnh: Q.T.
Ô nhiễm trên địa bàn phường Dương Nội chủ yếu là do hoạt động của các cơ sở sản xuất len, dệt, nhuộm vải (ảnh chụp ngày 29.7). Ảnh: Q.T.
Lên top