Nước giếng đổi màu vàng, bốc mùi khét ở Quảng Ngãi

Nước giếng của người dân ở Quảng Ngãi chuyển sang màu vàng. Ảnh: Thanh Ba
Nước giếng của người dân ở Quảng Ngãi chuyển sang màu vàng. Ảnh: Thanh Ba
Nước giếng của người dân ở Quảng Ngãi chuyển sang màu vàng. Ảnh: Thanh Ba
Lên top