Núi Chín Khúc bị “xẻ thịt” và 9 khúc ruột đau vì cảnh quan bị tàn phá

Núi Chín Khúc bị bạt để mở đường vào các dự án xây dựng. Ảnh: Phương Linh
Núi Chín Khúc bị bạt để mở đường vào các dự án xây dựng. Ảnh: Phương Linh
Núi Chín Khúc bị bạt để mở đường vào các dự án xây dựng. Ảnh: Phương Linh
Lên top