Nực cười chuyện lãnh đạo đội Thanh Hóa chỉ đạo huấn luyện viên dùng người

Bầu Đệ và ban lãnh đạo đội Thanh Hóa tiếp tục gây ra chuyện nực cười khi gửi công văn chỉ đạo chuyên môn ban huấn luyện. Ảnh: H.A
Bầu Đệ và ban lãnh đạo đội Thanh Hóa tiếp tục gây ra chuyện nực cười khi gửi công văn chỉ đạo chuyên môn ban huấn luyện. Ảnh: H.A
Bầu Đệ và ban lãnh đạo đội Thanh Hóa tiếp tục gây ra chuyện nực cười khi gửi công văn chỉ đạo chuyên môn ban huấn luyện. Ảnh: H.A
Lên top