Nữ sinh viên bị đuổi vì nghe điện thoại vẫn ở lại KTX tập trung Hải Phòng

Khu ký túc xá sinh viên tập trung Hải Phòng, nơi nữ sinh viên L. bị yêu cầu ra khỏi KTX vì nói điện thoại ở hành lang. Ảnh: Đặng Luân
Khu ký túc xá sinh viên tập trung Hải Phòng, nơi nữ sinh viên L. bị yêu cầu ra khỏi KTX vì nói điện thoại ở hành lang. Ảnh: Đặng Luân
Khu ký túc xá sinh viên tập trung Hải Phòng, nơi nữ sinh viên L. bị yêu cầu ra khỏi KTX vì nói điện thoại ở hành lang. Ảnh: Đặng Luân
Lên top