Nữ hiệu trưởng ở Yên Bái mất chức: Hiệu phó xin lỗi, phụ huynh không đồng ý

Cuộc họp diễn ra tại trường TH&THCS Quy Mông. Ảnh: PHCC.
Cuộc họp diễn ra tại trường TH&THCS Quy Mông. Ảnh: PHCC.
Cuộc họp diễn ra tại trường TH&THCS Quy Mông. Ảnh: PHCC.
Lên top