Nữ hiệu trưởng mất chức: Kỉ luật thêm 2 người, buộc hoàn trả tiền lạm thu

Hiệu trưởng cùng thuộc cấp đều đã bị kỉ luật theo văn bản mới nhất. Ảnh: LĐO.
Hiệu trưởng cùng thuộc cấp đều đã bị kỉ luật theo văn bản mới nhất. Ảnh: LĐO.
Hiệu trưởng cùng thuộc cấp đều đã bị kỉ luật theo văn bản mới nhất. Ảnh: LĐO.
Lên top