Nộp 16 triệu tiền mua đất cho xã, dân "mất trắng" vì phiếu thu không dấu

Năm 2004, bà Bình đã nộp cho xã Nghi Liên số tiền 16 triệu đồng, tương đương 21 chỉ vàng. Ảnh: Quang Đại
Năm 2004, bà Bình đã nộp cho xã Nghi Liên số tiền 16 triệu đồng, tương đương 21 chỉ vàng. Ảnh: Quang Đại
Năm 2004, bà Bình đã nộp cho xã Nghi Liên số tiền 16 triệu đồng, tương đương 21 chỉ vàng. Ảnh: Quang Đại
Lên top