Nông trại sinh thái, biệt thự không phép: Đất công thành “đất ông”

Nông trại HDT tổ chức xây dựng, kinh doanh du lịch khi chưa được phép. Ảnh: Quang Đại
Nông trại HDT tổ chức xây dựng, kinh doanh du lịch khi chưa được phép. Ảnh: Quang Đại
Nông trại HDT tổ chức xây dựng, kinh doanh du lịch khi chưa được phép. Ảnh: Quang Đại
Lên top