Nông trại không phép nhưng đã khai thác du lịch

Chưa được cấp phép nhưng chủ nhân đã tự ý xây dựng các hạng mục
Chưa được cấp phép nhưng chủ nhân đã tự ý xây dựng các hạng mục
Chưa được cấp phép nhưng chủ nhân đã tự ý xây dựng các hạng mục

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top