Nông dân chế robot được thế giới săn đón, PGS đề xuất cải cách vô bổ

PGS Bùi Hiền và kiểu chữ đề xuất cải cách. Ảnh: Zing.
PGS Bùi Hiền và kiểu chữ đề xuất cải cách. Ảnh: Zing.
PGS Bùi Hiền và kiểu chữ đề xuất cải cách. Ảnh: Zing.
Lên top