Nơm nớp lo sợ vì hàng xóm dựng thang máy ngoài thiết kế của khu liền kề

Thang máy được dựng lên không có trong thiết kế. Ảnh CN.
Thang máy được dựng lên không có trong thiết kế. Ảnh CN.
Thang máy được dựng lên không có trong thiết kế. Ảnh CN.
Lên top