Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nơi đuổi học sinh dễ dàng, nơi lo sợ học sinh nghỉ học

Những giáo viên miền núi luôn canh cánh nỗi lo học sinh nghỉ học. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Những giáo viên miền núi luôn canh cánh nỗi lo học sinh nghỉ học. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn