Nồi cháo gà nguyên lông, những thứ to, phản cảm của Hưng Vlog

Nồi cháo nấu với cả con gà còn nguyên lông của Hưng Vlog. Ảnh: cắt từ clip.
Nồi cháo nấu với cả con gà còn nguyên lông của Hưng Vlog. Ảnh: cắt từ clip.
Nồi cháo nấu với cả con gà còn nguyên lông của Hưng Vlog. Ảnh: cắt từ clip.
Lên top