Ninh Bình: Vụ 1,8km đường xuống cấp, hơn 10 năm vẫn chưa quyết toán xong

Tuyến đường dài gần 2km, sử dụng 10 năm vẫn chưa được quyết toán. Ảnh: NT
Tuyến đường dài gần 2km, sử dụng 10 năm vẫn chưa được quyết toán. Ảnh: NT
Tuyến đường dài gần 2km, sử dụng 10 năm vẫn chưa được quyết toán. Ảnh: NT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top