Ninh Bình nói gì về việc vẫn cách ly tập trung người đến từ vùng có dịch?

Người từ vùng dịch đến/về Ninh Bình phải khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung. Ảnh: NT
Người từ vùng dịch đến/về Ninh Bình phải khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung. Ảnh: NT
Người từ vùng dịch đến/về Ninh Bình phải khai báo y tế và thực hiện cách ly tập trung. Ảnh: NT
Lên top