Ninh Bình: Hàng loạt bãi than ngoài đê sông Đáy gây ô nhiễm

Các bãi tập kết than kéo dài hơn 3km dọc đê sông Đáy. Ảnh: NT
Các bãi tập kết than kéo dài hơn 3km dọc đê sông Đáy. Ảnh: NT
Các bãi tập kết than kéo dài hơn 3km dọc đê sông Đáy. Ảnh: NT
Lên top