Ninh Bình: Bất cập trong việc xử lý vi phạm pháp luật đê điều!

Khu nhà xưởng và trạm trộn bêtông của Cty Thiên Phú tại xã Gia Trấn. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Khu nhà xưởng và trạm trộn bêtông của Cty Thiên Phú tại xã Gia Trấn. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Khu nhà xưởng và trạm trộn bêtông của Cty Thiên Phú tại xã Gia Trấn. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top