Ninh Bình: 45 tỉ đồng cải tạo môi trường Khu công nghiệp Khánh Phú

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại KCN Khánh Phú (Ninh Bình) đã diễn ra từ nhiều năm nay. Ảnh: NT
Tình trạng ô nhiễm môi trường tại KCN Khánh Phú (Ninh Bình) đã diễn ra từ nhiều năm nay. Ảnh: NT
Tình trạng ô nhiễm môi trường tại KCN Khánh Phú (Ninh Bình) đã diễn ra từ nhiều năm nay. Ảnh: NT
Lên top