Nín thở đi qua đống rác bốc mùi hôi thối, chảy nước lênh láng bên đường

Lên top