Niềm tin của bạn đọc - trách nhiệm của nhà báo

PV Lao Động không ngại vào những địa bàn ô nhiễm, khó khăn... để đưa tin phục vụ bạn đọc. Ảnh: Tùng Giang
PV Lao Động không ngại vào những địa bàn ô nhiễm, khó khăn... để đưa tin phục vụ bạn đọc. Ảnh: Tùng Giang
PV Lao Động không ngại vào những địa bàn ô nhiễm, khó khăn... để đưa tin phục vụ bạn đọc. Ảnh: Tùng Giang
Lên top