Những vụ xâm hại trẻ em: Tăng án tù, bổ sung lao động công ích để răn đe

Theo một số bạn đọc, cần phải tăng án tù, bổ sung lao động công ích với tội phạm xâm hại trẻ em. Ảnh minh họa
Theo một số bạn đọc, cần phải tăng án tù, bổ sung lao động công ích với tội phạm xâm hại trẻ em. Ảnh minh họa
Theo một số bạn đọc, cần phải tăng án tù, bổ sung lao động công ích với tội phạm xâm hại trẻ em. Ảnh minh họa
Lên top