Những ưu đãi cho bệnh nhân là hộ nghèo khi đi khám chữa bệnh

Hộ nghèo luôn được nhà nước quan tâm và dành tặng nhiều chính sách ưu đãi khi đi khám chữa bệnh. Ảnh: Thuỳ Linh
Hộ nghèo luôn được nhà nước quan tâm và dành tặng nhiều chính sách ưu đãi khi đi khám chữa bệnh. Ảnh: Thuỳ Linh
Hộ nghèo luôn được nhà nước quan tâm và dành tặng nhiều chính sách ưu đãi khi đi khám chữa bệnh. Ảnh: Thuỳ Linh
Lên top