Những trường hợp doanh nghiệp dịch vụ việc làm bị thu hồi giấy phép

Người lao động trực tiếp đến Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội tìm việc sau Tết. Ảnh: Anh Thư
Người lao động trực tiếp đến Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội tìm việc sau Tết. Ảnh: Anh Thư
Người lao động trực tiếp đến Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội tìm việc sau Tết. Ảnh: Anh Thư
Lên top