Những thủ tục về BHXH, lao động, tiền lương hỗ trợ khó khăn do COVID-19

Người lao động và người sử dụng lao động cần chuẩn bị các thủ tục về bảo hiểm xã hội, lao động, tiền lương... để được hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO
Người lao động và người sử dụng lao động cần chuẩn bị các thủ tục về bảo hiểm xã hội, lao động, tiền lương... để được hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO
Người lao động và người sử dụng lao động cần chuẩn bị các thủ tục về bảo hiểm xã hội, lao động, tiền lương... để được hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO
Lên top