Những quy định mới có lợi cho người lao động từ 1.9.2021

Từ 1.9.2021, người lao động sẽ được hưởng một số quyền lợi mới. Ảnh minh họa: LDO.
Từ 1.9.2021, người lao động sẽ được hưởng một số quyền lợi mới. Ảnh minh họa: LDO.
Từ 1.9.2021, người lao động sẽ được hưởng một số quyền lợi mới. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top