Những phụ cấp nào sẽ bị bãi bỏ từ 1.7.2022?

Phụ cấp thâm niên nghề quân đội, công an, cơ yếu vẫn được thực hiện. Ảnh Đình Trọng
Phụ cấp thâm niên nghề quân đội, công an, cơ yếu vẫn được thực hiện. Ảnh Đình Trọng
Phụ cấp thâm niên nghề quân đội, công an, cơ yếu vẫn được thực hiện. Ảnh Đình Trọng
Lên top