Những nội dung giám sát việc hỗ trợ người dân do ảnh hưởng COVID-19

Việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do COVID-19 sẽ được giám sát từ ngày 15.8.2021 đến ngày 30.6.2022. Ảnh minh họa: Tùng Giang.
Việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do COVID-19 sẽ được giám sát từ ngày 15.8.2021 đến ngày 30.6.2022. Ảnh minh họa: Tùng Giang.
Việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do COVID-19 sẽ được giám sát từ ngày 15.8.2021 đến ngày 30.6.2022. Ảnh minh họa: Tùng Giang.
Lên top