Những nội dung công khai tuyển sinh vào Công an Nhân dân

Thông tin về tuyển sinh Công an Nhân dân được hướng dẫn cụ thể trong Thông tư 44/2021/TT-BCA. Ảnh minh họa: hvcsnd.edu.vn.
Thông tin về tuyển sinh Công an Nhân dân được hướng dẫn cụ thể trong Thông tư 44/2021/TT-BCA. Ảnh minh họa: hvcsnd.edu.vn.
Thông tin về tuyển sinh Công an Nhân dân được hướng dẫn cụ thể trong Thông tư 44/2021/TT-BCA. Ảnh minh họa: hvcsnd.edu.vn.
Lên top