Những lý do nên bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Việc bỏ được hai loại chứng chỉ tin học và ngoại ngữ trong bổ nhiệm, thăng hạng đã giúp giáo viên tiết kiệm được khoản kinh phí lớn.
Việc bỏ được hai loại chứng chỉ tin học và ngoại ngữ trong bổ nhiệm, thăng hạng đã giúp giáo viên tiết kiệm được khoản kinh phí lớn.
Việc bỏ được hai loại chứng chỉ tin học và ngoại ngữ trong bổ nhiệm, thăng hạng đã giúp giáo viên tiết kiệm được khoản kinh phí lớn.
Lên top