Những khoản tiền “lạ” phải nộp khi làm thủ tục cấp đất ở Vĩnh Linh

Diện tích đất ông Tân đã được cấp sổ đỏ, nhưng hiện sổ đỏ đang bị giữ tại UBND thị trấn Cửa Tùng. Ảnh: Hưng Thơ.
Diện tích đất ông Tân đã được cấp sổ đỏ, nhưng hiện sổ đỏ đang bị giữ tại UBND thị trấn Cửa Tùng. Ảnh: Hưng Thơ.
Diện tích đất ông Tân đã được cấp sổ đỏ, nhưng hiện sổ đỏ đang bị giữ tại UBND thị trấn Cửa Tùng. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top