Những hành động xấu xí: Khoe thẻ cán bộ, thông chốt kiểm dịch

Lên top