Những giấy tờ cần sửa đổi/cập nhật khi đổi CMND sang CCCD gắn chíp

Công an Hà Nội thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân. Ảnh Việt Dũng.
Công an Hà Nội thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân. Ảnh Việt Dũng.
Công an Hà Nội thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân. Ảnh Việt Dũng.
Lên top